Dagsorden til beboerråd

Dagsorden til beboerråd på Hesselager Plejecenter
Den 09.2.2022 kl. 10.30-11.30 i salen

Berit er ordstyrer og referent.
1. Godkendelse af referat fra den 10. november
2. Formandens beretning v. Preben Møller
a. Bus drift og vedligehold.
b. Borgerservice for beboerne fx afmelde digital post.
3. Leders beretning fra
a. Økonomi
b. Bestyrelsesmøder
c. Venneforeningen
d. Personalesituationen

4. Opfølgning på køb af øl og vand
5. Musikforslag til forårsfesten den 6.4.2022
6. forslag til kulturelle aktiviteter i vintersæsonnen
7. Evt.
8. Næste møde den 9.3.2022 kl 10.00