Den selvejede institution Hesselager Plejecenter har driftsoverenskomst med Svendborg Kommune. Det er Kommunens visitatorer som visiterer borgere til boligerne på plejecentret.

Bestyrelsen for den selvejede institution består af 5 medlemmer og er politisk udpeget af de partier, som sidder i kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune. Man sidder for en periode på 4 år svarende til en valgperiode for kommunalbestyrelsen. Der er 4 ordinære møder på års basis. Bestyrelsen deltager i arrengementer i huset efter interresse og tid.