Referat af beboerrådsmøde den 11. maj 2022

Referat fra Beboerrådsmøde
Den 11. maj 2022 kl. 10-11.

Ordstyrer: Mie Damgaard Hansen
Referent: Berit Hvilsom

Deltagere:
Preben Møller, Ellen Larsen, Tove Poulsen, Ruth Stenstrup, Lene Møllebæk, Erling Nielsen, Steen Jørgensen, Mie Damgaard Hansen, Maria Orsero, Lisbeth Svensmark, Karen Nielsen, Leif Jørgensen, Axel Nellemann, Birthe Pedersen, Birgit Andersen, Erner & Elise Hansen samt Berit Hvilsom.

Ad 1. Dagsorden godkendt. Tidligere referat fra den 9.3.22 er godkendt af udvalgte deltagere, så det gennemgås ikke her. Der ligger papirkopier til deltagerne.

Ad 2 Siden sidst med beboerrådsformand Preben Møller
a. PM Har deltaget i møde for alle kommunens beboer og pårørenderåd. Var eneste beboer, som var repræsenteret. Kommunen har oprettet en ny stilling til en Pårørende vejleder Charlotte West, som kan vejlede i de forskellige tilbud, der findes i hele kommunen. Der hænger opslag i forhallen om kontaktmuligheder. https://www.svendborg.dk/nyheder/paaroerenderaadgiver-til-voksenomraadet
b. PM oplevede at Forårsfesten gik rigtig godt. Derudover har alle beboerne været inviteret på McDonnalds, hvilket var en oplevelse. Flere oplevede dog at pomfritterne var lidt slappe.
c. PM har læst referatet fra senior, social- og sundhedsudvalget og har mange forslag til hvad der kan gøres.

Ad 3. Siden sidst med leder
a. Sidste nyt omkring brandrapporten og Hesselager Plejecenters fremtid. Der har været holdt møde i senior, social og sundhedsudvalget den 3. maj og det kom frem at OK fonden måske er interesseret i at overtage Hesselager Plejecenter eller Ådalen i Vejstrup.
Direktøren Claus Sørensen, ældrechef Kirsten Vie Madsen og repræsentanter fra OK fonden kommer på besøg den 2. juni kl. 9.30 til gennemsyn af huset.

Emnet drøftes og der er enighed i at værdien i at have et plejecenter er stort både for beboere og nærsamfundet.

b. Er er ansat nye erfarne ernæringsassistenter i køkkenet. Der kan være lidt nyt her i indkøringsfasen.

Ad 4. Priserne på mad- og servicepakke udgør pt 2055 kr til mad og 1265 kr til øvrige, hvilket meget billigere end andre lokale plejecentre. Prisen er sidst reguleret 1.1.21.
Der blev nedsat et udvalg til reguleringer af priser på madservice og servicepakken. Pårørende Steen indhenter priser fra andre plejecentre, så vi har noget at vurdere ud fra. Udvalget består af Ruth Stenstrup, Preben Møller, Mie Damgaard Hansen, Steen Jørgensen og Berit Hvilsom. Der aftales møde så snart som muligt.

Et af de forslag som PM kom med var, at der tilføres en mulighed for at betale for opladning af scootere, så det ikke belaster de øvrige beboeres el-regninger.

Ad 5. Det er nu igen mulighed for at have gæster til spisning. Beboerrådet drøftede takster på henholdsvis salg af mad og drikke til pårørende og var enige om prisstigninger. Der er hængt nye prislister op.

Ad 6. Berit informerer om et nyt tiltag besøgsvenner, der består af frivillige som laver individuelle aftaler med beboerne. Foreløbig er der tre, hvoraf den ene er et personale, som stopper og derfor kan fortsætte som frivillig. Der hænger opslag i forhallen.

Ad 7. Kommende aktiviteter i maj og juni.
Den 24.5 Tur til ZOO have for alle beboere. Der bestilles bus, som HPC venneforeningen vil give støtte til.

Den 23.6 Skt. Hans for alle beboere, pårørende og andre fra lokalområdet. Det bliver et lille hyggeligt arrangement med bål, sang og lidt at drikke fra kl. 19.30-20.45

Ad 8. Evt. Møderne i beboerrådet ligger på faste tidspunkter nemlig 2. onsdag i ulige måneder fra kl. 10-11 i festsalen. Alle beboere og pårørende , som deltager har stemmeret. Der er valg til formand og næstformand 1 x årligt i september.
Næste møde den 13. juli kl. 10.00

Referent
Berit Rød Hvilsom
Den 22.5.2022

Deltagere