Mission & Værdigrundlag

Missionen for plejecenteret er at skabe et hjemligt miljø med mindst mulig institutionspræg og mest mulig hensyntagen til beboernes individuelle behov for pleje og omsorg. Plejen varetages af medarbejdere med stor faglig og alsidig kompetence i en kultur med grundlæggende værdier, som understøtter samvær, nærhed og positive oplevelser for alle såvel beboere som medarbejdere på plejecentret.

Værdigrundlag i samarbejdet med beboerne –

– Vi udfører et værdifuldt stykke arbejde.

– Vi har en oprigtig følt interesse i den enkelte beboer med respekt for det enkelte menneske.

– Vi værdsætter samværet med beboerne og praktisere en samværskultur frem for en plejekultur.

– Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov i en hver given situation.

– Vi bruger vores evne til fleksibilitet i dagligdagen.

– I udførslen af vores arbejde udviser vi omsorg og medmenneskelighed

– Vi ønsker at inddrage de pårørendes ressourcer og ved indflytning få klarlagt hvilke forventninger de pårørende har til stedet og personalet.

Værdigrundlag i samarbejdet personalet imellem –

– Vi møder glade og energifyldte på arbejde.

– Vi udviser råderum for hinanden.

– Vi tager vare på hinanden og bruger direkte kommunikation.

Plejecenterleder:
Berit Rød Hvilsom
Kan træffes mellem 07 – 15 alle hverdage
TLF: 62 25 16 96
Mobil: 24 97 34 62
Email: berit.rod.hvilsom@svendborg.dk