Dagsorden til beboerråd

Dagsorden til beboerråd på Hesselager Plejecenter
Den 09.3.2022 kl. 10.30-11.30 i salen

Berit er ordstyrer og referent.
1. Godkendelse af referat fra den 10. november
2. Formandens beretning v. Preben Møller
a. Bus drift og vedligehold.
b. Borgerservice for beboerne fx afmelde digital post.
3. Leders beretning fra
a. Økonomi
b. Bestyrelsesmøder
c. Venneforeningen
d. Personalesituationen

4. Opfølgning på køb af øl og vand
5. Musikforslag til forårsfesten den 6.4.2022
6. forslag til kulturelle aktiviteter i vintersæsonnen
7. Evt.
8. Næste møde den

Social- og sundhedsassistent søges

Social- og sundhedsassistent søges til aftenvagt på Hesselager Plejecenter
Danmarks næstbedste plejecenter søger SSA til aftenvagt
Hesselager Plejecenter er en selvejende institution med overenskomst med Svendborg kommune. Vi har 21 faste borgere og 3 gæstepladser. Personalet består af SSH, sygeplejersker, sygehjælpere ernæringsassistenter, rengøringsassistent, ergoterapeut og faste afløsere. Vi har egen plejehjemslæge, køkken og serviceleder. Vi arbejder med at skabe hjemlighed og værdighed.
Vi søger hurtigst muligt en social – og sundhedsassistent til at blive en del af vores meget velfungerende team om aftenen. Stillingen er på 28 timer om ugen i snit og vagterne er fra kl. 15-23 med vagt i ulige weekender. Om aftenen er der 3 aftenvagter, køkkenet har sørget for at aftensmaden er færdiglavet og der er generelt en god fordeling af opgaverne.
Som social- og sundhedsassistent vil du få mulighed for:
• At yde den fineste pleje og omsorg til beboere og pårørende
• Praktiske opgaver med at få hverdagen til at fungere
• Medicinadministration og -dosering,
• Modtage nye beboere på gæsteophold og følge op på behandlingsplaner
• Dokumentation
• Medindflydelse på din arbejdsdage
• Faglig sparring
• At få gode, humoristiske og energiske kollegaer
Hvis du er interesseret i at se stedet hvor der er mulighed for et godt arbejdsliv med trygge rammer, så er du velkommen til at kontakte leder Berit Rød Hvilsom 62251696 eller stedfortræder Mette Westergaard 24973463
Ansøgning med CV sendes til hesselager.plejecenter@svendborg.dk
Der vil være ansættelsessamtaler med ansættelsesudvalget efter aftale
Ansøgningsfrist den 21.1.2022
Vi håber på at høre fra dig.
Hilsen personale og beboere på Hesselager Plejecenter

Venlig hilsen

Berit Rød Hvilsom
Leder
Svendborg Kommune
Hesselager Plejecenter
Langgade 2
5874 Hesselager
Tlf: +4562251696
Mobil: +4524973462
Email: berit.rod.hvilsom@svendborg.dk

Ernæringsassistent søges

Ernæringsassistent søges til fast fridagsafløsning i køkkenet på Hesselager Plejecenter
Danmarks næstbedste plejecenter søger ernæringsassistent til fast fridagsafløser i køkkenet.
Hesselager Plejecenter er en selvejende institution med overenskomst med Svendborg kommune. Vi har 21 faste borgere og 3 gæstepladser. Personalet består af SSH, sygeplejersker, sygehjælpere ernæringsassistenter, rengøringsassistent, ergoterapeut og faste afløsere. Vi har egen plejehjemslæge, køkken og serviceleder. Vi arbejder med at skabe hjemlighed og værdighed.
Vi har eget køkken, som sørger for maden både til hverdag og fest. Der er to ernæringsassistenter ansat med vagt hver 2. weekend. Køkkenet står for tilberedning af morgenmad, varm middagsmad og smørrebrød til aften. Derudover sørger de for planlægning og indkøb af fødevarer samt egenkontrol.
Vi søger en som er interesseret i fast afløsning – evt. hver 3. weekend og i ferieperioder.
Har du lyst til at se stedet? Så er du velkommen til at kontakte leder Berit Rød Hvilsom på 24973296 eller skriv til Hesselager.plejecenter@svendborg.dk
Du kan også se stedet via vores facebookside https://www.facebook.com/Hesselagerplejecenter
Send en ansøgning, hvis du har lyst til at være med til at skabe dejlig mad til vores beboere og indgå i et fællesskab med øvrig personale på Hesselager.plejecenter@svendborg.dk att. Leder Berit Rød Hvilsom.
venlige hilsner
Beboere og personale
Venlig hilsen

Berit Rød Hvilsom
Leder

Svendborg Kommune
Hesselager Plejecenter
Langgade 2
5874 Hesselager
Tlf: +4562251696
Mobil: +4524973462
Email: berit.rod.hvilsom@svendborg.dk

Aftensygeplejerske søges

Kender du nogen som kender nogen?
• En sygeplejerske med ASF ? (Almindeligsundfornuft)
• Som trives med at sove længe og arbejde om aftenen?
• Kan lide ældre borgere?
• Er teamspiller?
• Er faglig dygtig og kan argumentere for sine handlinger?
Så må du gerne sige, at vi søger en aftensygeplejerske – gerne fra den 1. november
Hesselager Plejecenter er selvejende med overenskomst med Svendborg kommune. Vi har 21 faste borgere og 3 gæstepladser. Personalet består af SSH, sygeplejersker, sygehjælpere ernæringsassistenter, ergoterapeut og faste afløsere. Vi har egen plejehjemslæge, køkken og serviceleder.
Vi søger en sygeplejerske, som er god til at skabe ro og har overblik til at give gode stunder for vores beboere, pårørende og personale om aftenen. Vores aftenvagter er rutinerede og har gode arbejdsrutiner og har brug for en kollega som kan koordinere og samarbejde om plejen og de praktiske opgaver. Derudover bruges der lidt tid på medicindosering, bestilling, dokumentation og modtage nye på gæsteophold samt udføre sygeplejefagligt skøn ved tidlig opsporing.
Vagterne er fra 15-23 og er fordelt 3-2 samt fre-lør-søndag i ulige weekender. Der kan forekomme tilkald ved ferie og sygdom, som aflønnes som ekstratimer.
Hvis du er interesseret i at se stedet hvor der er mulighed for et godt arbejdsliv med trygge rammer, så er du velkommen til at kontakte leder Berit Rød Hvilsom 24973462 eller stedfortræder Mette Westergaard 24973463
Ansøgningsfrist den 15. oktober kl. 12.00
Ansøgning med CV sendes til hesselager.plejecenter@svendborg.dk
Der vil være ansættelsessamtaler med ansættelsesudvalget efter aftale
vi ses måske 🙂

Køkkenassistent søges til afløsning ved ferier

Hesselager Plejecenter har eget køkken, som styres af to engagerede køkkenassistenter. De skal dog holde ferie ind i mellem og vi søger derfor en erfaren køkkenmedarbejder til afløsning.
Arbejdstiden ligger mellem 7.00 og 13.00 alle ugens dage. Vi laver mad til 24 beboere.
Har du lyst og tid til at arbejde her som fast afløser er du velkommen til at kontakte
Leder Berit Rød Hvilsom 24973462
eller sende en ansøgning til hesselager.plejecenter@svendborg.dk
dato for opslag den 27.9.21

Pårørende søges til beboeråd

Kære Pårørende
ET GODT TILBUD 🙂
Beboerrådet på Hesselager Plejecenter består af formand: Preben Møller, næstformand Aase Lyngkjær.
Næste møde er onsdag den 10. november 2021 kl. 10.30 -11.30
Hvis du har lyst til at deltage i beboerrådet er du velkommen til at møde op.
Du kan tilmelde dig på mail Hesselager.plejecenter@svendborg.dk.
kontaktperson: Berit Rød Hvilsom

Loppemarked på Hesselager Plejecenter

Den 4. september kl 9.30-13.30 afholdes loppemarked.
Vi har samlet nogle fine ting, som vi gerne vil sælge til nye hjem.
Der kan købes kaffe og kage.
Overskuddet går til nyt inventar til fællesarealerne.
Vi mødes på Langgade 2 i Hesselager 🙂

Vi har fået en rigtig sød SSH som aftenvagt pr 1.10.21

Ved du at vi har nogle energiske, søde, sjove, hjælpsomme, dygtige aftenvagter på Hesselager Plejecenter?

En af dem er dog nødt til at prioritere familien og derfor har du nu muligheden for at blive en del af aftenvagtteamet den 1.10.21.

Vi søger en social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til aftenvagt 28 timer pr uge. Vagterne er fordelt 5-2. dvs. man-tirsdag og i ulige uger fre-lør- og søndag. Mødetiden er 15-23.

Hesselager Plejecenter har 21 beboere og 3 gæsteboliger. Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg og det betyder i praksis at borgernes identitet respekteres, der tilbydes meningsfulde samtaler og aktiviteter, der skabes sammenhold ved fx deltagelse i fællesspisning til måltider og personalet opmuntrer borgeren til at bruge deres evner så længe som muligt.

Hver aften er der 3 aftenvagter hvoraf den ene er sygeplejerske. Omgangstonen er venlig, ærlig og der skabes en rolig og tryg stemning i huset. Alle hjælper med opgaverne ud fra ens kompetencer og der er sikret en retfærdig fordeling af opgaverne ved at de går på skift. Samarbejdet med øvrige personaler sikres ved rapport mellem vagtlagene.

Hesselager Plejecenter er unikt fordi det har ældre bygninger med 3 etager og mange små birum. Der er blandt andet eget køkken, pedelværksted og vaskeri. Personalet har gennem årene fundet på en del sjove indslag og stiller gerne op til de store fællesarrangementer. Derudover har vi Hesselager Plejecenters venner, som sørger for høstfest med musikunderholdning, udflugter m.m.

ER du blevet nysgerrig og har lyst til at se stedet? Så er du velkommen til en rundvisning. Ring 24973463.

Du kan også sende din ansøgning til leder Berit Rød Hvilsom på mail: Berit.rod.Hvilsom@svendborg.dk senest den 30.8.21. Der vil løbende blive holdt ansættelsessamtaler med dine evt. nye kollegaer 😊

Nyt beboer og pårørende råd – der er formøde i skyggen.

Det er sommer og 30 grader varmt. beboere og personale har fundet et roligt skyggefuld sted, hvor de kan følge med trafikken og se sommergæster kører forbi på motorcykler og campingvogne. Men de har egentlig nok at gøre. Der planlægges strategier for det nye beboer- pårørende råd.

Hvis du er beboer eller pårørende er du velkommen til møde den 20. august kl. 14.00 i salen

vi ses måske

Formøde til beboer og pårørende råd