Her er en opsummering af årets gang for den selvejede institution Hesselager Plejecenter.

Du kan løbende følge med hvert år, hvor vi beskriver de vigtigste milepæle i vores institution.

De forgangne år:

2014

2015

2016

2017

2018